mgr Dorota Jastrzembska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1


Nauczyciele przedszkola:

mgr Magdalena Śląska (wicedyrektor)
mgr Anna Lissok – Sikorska

mgr Dorota Szołtysek
mgr Anna Wąsik
mgr Bożena Mroczkowska – Wojciechowska
mgr Iwona De Saint Aubin

mgr Agnieszka Matyja (pedagog szkolny)
mgr Małgorzata Fąferek – Pekowska

mgr Gabriele Kulozik
mgr Klaudia Młynarczyk


Pracownicy administracji i obsługi:

Anna Wąsik – sekretarka
Ewelina Kurczok – intendent

Mariola Kupka – pomoc nauczyciela
Alicja Jędrzejczyk – woźna oddziałowa
Gabriela Banert – woźna oddziałowa
Ewa Piechura-Kapica – woźna oddziałowa

Barbara Kapica – szefowa kuchni
Sylwia Karos – pomoc kuchenna
Wioleta Bielawska– pomoc kuchenna

Krystian Kurczok – konserwator