mgr Dorota Jastrzembska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1


Nauczyciele przedszkola:

mgr Anna Wąsik (wicedyrektor)
mgr Anna Lissok – Sikorska

mgr Izabela Kwoczała
mgr Justyna Maciejewska
mgr Iwona De Saint Aubin
mgr Agnieszka Matyja (pedagog szkolny)
mgr Monika Zgaślik
mgr Klaudia Młynarczyk


Pracownicy administracji i obsługi:


Beata Motyczyńska – intendent

Mariola Kupka – pomoc nauczyciela
Alicja Jędrzejczyk – woźna oddziałowa
Gabriela Banert – woźna oddziałowa
Alicja Kudla – woźna oddziałowa

Barbara Kapica – szefowa kuchni


Sylwia Karos – pomoc kuchenna

Wioleta Bielawska– pomoc kuchenna

Patrycja Grabowska- pomoc kuchenna

Grzegorz Piwowar – konserwator