mgr Dorota Jastrzembska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1


Nauczyciele przedszkola:

mgr Magdalena Śląska (wicedyrektor)
mgr Anna Lissok – Sikorska

mgr Karolina Wieloch

mgr Izabela Kwoczała
mgr Anna Wąsik
mgr Justyna Maciejewska
mgr Iwona De Saint Aubin
mgr Agnieszka Matyja (pedagog szkolny)
mgr Karolina Wowra

mgr Viktoria Nosalska
mgr Klaudia Młynarczyk


Pracownicy administracji i obsługi:

Anna Wąsik – sekretarka
Sabina Wylezik – intendent

Mariola Kupka – pomoc nauczyciela
Alicja Jędrzejczyk – woźna oddziałowa
Gabriela Banert – woźna oddziałowa
Ewa Piechura-Kapica – woźna oddziałowa

Barbara Kapica – szefowa kuchni
Sylwia Karos – pomoc kuchenna
Wioleta Bielawska– pomoc kuchenna

Krystian Kurczok – konserwator