6:30 – 8:00      schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne 

                        z dziećmi i rodzicami, praca wyrównawcza, gry i zabawy dydaktyczne

8:00 – 8:15      zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne

8.15 – 8.30      czynności higieniczno-sanitarne

8.30 – 9.00      śniadanie

9.00 – 10.00    realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

10.00 – 11.00  spacery, zabawy dowolne na powietrzu lub w sali

11.00 – 11.15  zabawy integrujące grupę

11.15 – 11.30  czynności higieniczno-sanitarne

11.30 – 12.00  obiad

12.00 – 12.15  czynności higieniczno-sanitarne; mycie zębów

12.15 – 14.00  grupa” Niedźwiadki” leżakowanie; 

                     grupa „Sówki” – zajęcia dodatkowe ( religia) i inne zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne

14.00 – 14.15  czynności higieniczno-sanitarne

14.15 – 14.30  podwieczorek

14.30 – 16.30  rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, 

                       kontakty indywidualne z rodzicami