„Czytanki na Rynku” to cykliczne spotkania dla najmłodszych. Dzieci będą mogły wygodnie usiąść na leżakach i posłuchać opowieści czytanych przez zaproszonych gości oraz bibliotekarzy. Zaproszenie na spotkanie inauguracyjne przyjęli między innymi Pani Sabina Nowosielska Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, Pan Tomasz Radłowski Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, którzy wraz z Panią Izabelą Migocz Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej przeczytają fragmenty książek, które łączy magia.

Głównym celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i opowieści jako sposobu na wychowanie szczęśliwego człowieka, a także pobudzanie i pogłębianie motywacji uczestników do nauki czytania poprzez stwarzanie optymalnych warunków do rozwijania ich zainteresowań czytelniczych. „Czytanki na Rynku” to akcja promująca i zachęcająca lokalną społeczność do czytania, której głównym celem jest stworzenie wygodnej i relaksującej strefy oraz inspirującego miejsca nie tylko dla użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej, ale i dla wszystkich mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Miejsce, które planujemy wykorzystać to niedawno wyremontowany kozielski Rynek sąsiadujący z głównym wejściem do biblioteki. Głównym partnerem w akcji „Czytanki na Rynku” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, który udostępnia leżaki, na których będzie można wygodnie usiąść i cieszyć się dobrą literaturą. Priorytetowym celem akcji „Czytanki na Rynku” jest rozszerzenie zakresu usług naszej biblioteki i dostosowanie ich do potrzeb czytelników oraz wzmocnienie funkcji biblioteki jako ośrodka aktywizującego społeczności lokalne i animującego kulturę. Innowacyjną formą dotarcia do odbiorców będą otwarte przestrzenie biblioteczne czyli specjalne miejsca pozwalające na swobodne korzystanie z literatury. Leżaki będą dostępne tylko na spotkania i ustawione tak, aby zachować obowiązujący dystans społeczny.